Terapie a poradna

Díky technice, ve které využíváme energie kvantového pole, pomáháme klientům zpracovat traumata, nedořešené vztahy a náročné situace. Negativní emoce, které ho v současném životě ovlivňují, tak můžeme společně zpracovat do nového „programu“, upravíme záměry, využijeme psychoanalýzu.

Naše negativní emoce jsou zpravidla uloženy hluboko v nás na buněčné úrovni a přesto, že máme pocit, že se nás to dnes již prakticky netýká, tato uzavřená energie může mnohem později vytvářet psychosomatické potíže na fyzickém těle. Pokud se psychosomatické potíže již objevily, je možné pomocí této techniky velice rychle a účinně potíže odstranit a to jednou provždy.

Většina našich zdravotních potíží a nedostatek chuti a radosti do života je způsobeno negativními emocemi. Je tedy logické, že díky své rychlosti a úspěšnosti je technika práce s kvantovou energií u mnoha terapeutů na prvním místě.

Je však nutné si uvědomit, že základem úspěchu je fakt, aby klient sám byl rozhodnut něco měnit. Míra úspěchu leží především na schopnosti spolupracovat a správně pojmenovat co mu vadí a co chce vlastně ze svého života v rámci nepříjemných zážitků a emocí odstranit.

Jestliže se projdeme vzpomínkami ve svém životě a je zde něco nebo někdo, kdo nám ublížil, nebo je zde cokoliv, nějaká situace, ze které máme negativní emoci jako je lítost, strach, zlost, frustrace, sebeobviňování a nebo nedostatek radosti a chuti ze života, máme zde ideální možnost vše velice rychle změnit. Tato změna nám současně díky zákonu přitažlivosti zajistí, že nám podobných situací a osob, které si zpracujeme, bude do života přicházet méně a méně. Také si zpravidla díky těmto prožitkům ze situací a vztahů spojených s negativní emocí vytváříme nežádoucí programy, které náš život činí méně šťastným.

Máme zkušenosti, že u klientů dochází k velice výrazným změnám, zdravotní potíže vymizí, klient se uklidní a pracuje na zlepšení svého života.Pokud se rozhodnete prostřednictvím této techniky vyřešit Vaše potíže, budeme se Vám rádi věnovat.