kariérové poradenství

V současnosti existuje mnoho osob, které nevnímají svoji profesi jako důležitou nebo obohacující. Někdy mohou hovořit o vyhoření. Rovněž díky nezájmu nadřízených o další vzdělávání mohou nastat pocity frustrace a nátlaku. Přitom chceme-li rozvíjet náš profesní potenciál, nestačí jednou nebo 2x do roka  zajít na patřičné školení.

Situace, které rozhodují, jak se budeme profesně rozvíjet, mají velmi jednoduchá pravidla:

  1. Dělejme práci, která nás uspokojuje
  2. Pracujme tak, abychom žili
  3. Najděme takové prostředí, kde uplatníme svůj talent a své schopnosti k růstu

Jsme připraveni probrat s Vámi Vaše profesní možnosti a pomoci Vám nasměrovat Vaše kroky, myšlení i aktivity ke spokojenému profesnímu růstu.

Naše aktivity jsou směřovány i na poradenství pro mladistvé při volbě povolání. V takovém případě konzultujeme vždy možnosti a závěrečné doporučení s dětmi i rodiči.