osobní koučink


Koučink klienty podporuje při hledání a konkretizaci cíle. Následně vyhledáváme vhodnou cestu k jeho dosažení pomocí sebereflexe, zvyšováním sebedůvery, sebevědomí, rozvojem sebeúcty. Zvyšuje se schopnost rozhodovat se i přijímat větší zodpovědnost. Klient více využívá své vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují i jeho vztahy k druhým lidem (pocit větší blízkosti).

V koučovacím přístupu nevyužíváme nátlak, přikazování, přesvědčování ani kontrolu. Jeho vlivem je rozvíjena metoda k uspokojování vlastního já a uvědomění si svých potřeb i očekávání. Současně dochází k podporování pozitivní energie, k rozvoji tvořivosti a intuice. Na ještě hlubší úrovni se koučování zabývá identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním.

Pomocí koučování dochází ke snižování obav, strachu a stresu, klient může řešit problém vyhoření osobnosti i organizace času a sil. Koučink je životní cesta k vlastní zodpovědnosti. Je to podpora lidské schopnosti řídit sám sebe.

Co Vám koučink přinese?

  • utřídit si myšlenky
  • ukázat souvislosti
  • odhalit vlastní bariéry
  • definovat cílový stav
  • najít vnitřní motivaci
  • odstranit vnitřní překážky
  • nastavit si plán
  • zvýšit sebejistotu
  • získat energii
  • zlepšit mezilidské vztahy

Koučink je cesta k vlastní životní rovnováze.