relaxační techniky

Díky vyzkoušeným a ověřeným postupům Vás rádi naučíme relaxovat a provádět účinné techniky, jež přinesou uspokojení a uvolnění. Některé jsou dokonce schopny zásadně změnit Váš zaběhaný přístup k obtížím, úzkostem a nervozitě. Jiné dokážou konpenzovat problémy, před které nás staví život. Každá technika zvlášť nám pomůže vypořádat se s prekerními situacemi.

Techniky, se kterými pracujeme:

Dech života, dynamické dýchání, uklidňující sugesce, metody vizualizace, práce s kvantovou energií, bioenergetika, rozcvičky taiči i čchi kung, meditace různých stupňů, aromatické vůně, tlakové body k masáži, metody rozboru a řízeného dialogu, týmové a skupinové hry, workshop k danému tématu, setkání s tvořivými materiály, ruční výroba a další ...